Mặt dây chuyền phật tứ diện – Do sư Luang phor Kasem

Mặt dây chuyền phật tứ diện – Do sư Luang phor Kasem

PHRA PHROM (Phật Tứ diện)

Do sư Luang phor Kasem


Chùa Wat Susahn Sahlahwangthan
Tạo ra năm 2536 Phật lịch – 1993 Tây lịch
Công năng: Phra Phrom là vị thần linh thiêng bậc nhất Thái Lan, ai đã từng đến Thái đều viếng tượng thần tại Băng Cốc.

Amulet hộ mệnh Thái Lan phật tứ diện được coi là một trong những hạng mục may mắn nhất trong Phật giáo.
Mang lại dự thịnh vựơng về tài sản , kinh doanh và cũng được biết là bảo vệ an toàn khỏi cái ác. Giúp cải thiện may mắn và tăng thêm sự thịnh vượng cho điều kiện đầu tư kinh doanh khôn ngoan.

Được đăng trong: -