Vòng tay thần Rahu ngậm trăng: Độ trợ may mắn, hóa giải vận xui.

5/5 - (1 bình chọn)

Thần rahu là vị thần độ trợ khía cạnh may mắn, hóa giải vận xui.

Trong quan niệm của Phật giáo ở Thái Lan, Phra Rahu Rahu được thờ phụng như một sức mạnh siêu nhiên tiêu trừ ác độ, bảo vệ Phật pháp. Tín ngưỡng này liên quan đến một nội dung kinh Phật trong tiếng Pali, khi Rahu tấn công Chandra – thần Mặt trăng và Suriya – thần Mặt trời, đức Phật xuất hiện buộc Rahu phải nhả họ ra.

Phra Rahu cũng được thờ khá phổ biến ở Thái Lan, tiêu biểu như điện thờ Wat Sisathong, quận Nakon Pathom…

Ngoài các tập tục thờ cúng này, còn có tục cúng sao Rahu (La-hầu) để giải hạn, niệm thần chú để nối kết các thần thánh tạo nên sức mạnh lớn để chiến thắng Rahu và vẽ bùa yểm chú “Pra Rahu” để hộ mệnh. Rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh Rahu trang trí trên cổng, cửa chùa Khmer, cũng như chùa tháp các quốc gia Phật giáo Tiểu thừa.