Vòng Tay Đá Mắt Hổ Nâu Vàng – Phong Thủy Lersi

Rate this post

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Nâu Vàng – Phong Thủy Lersi

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Nâu Vàng - Phong Thủy Lersi

Ý nghĩa phong thủy vật phẩm
– Đá Mắt Hổ được người phương tây cho rằng là một viên đá vàng. Giúp bạn mở rộng nhiều mối quan hệ tạo ra nhiều cơ hội mang lại cho bạn may mắn và thịnh vượng trong cuộc sống.
– Giúp bạn nhận thức rõ hơn về tình hình thực tế từ mọi mặt ngay cả những chi tiết nhỏ nhất để bạn có thể hành động tích cực và từ đó lên kế hoạch những việc cần làm trước mắt. Đôi lúc bạn gặp khủng hoảng Đá Mắt Hổ cũng sẽ giúp bạn suy nghĩ rõ ràng để bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất.
– Mang đến sự tự tin giúp bạn thêm dũng khí tăng cường ý chí quyết đoán hơn trong công việc, đem đến sự thành công.
– Khi lăn đều đá Mắt Hổ trên tay và vào vùng thái dương có thể làm cho trường khí của thân thể được tăng cường. Giúp bạn dũng cảm, chấp thuận mọi khó khăn thử thách.

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Nâu Vàng

Những người trí nhớ kém, khả năng tính toán kém, thường không chú ý tới tình hình hiện thực, hay quên, hãy nên đeo đá Mắt Hổ ở vùng thần kinh thái dương, như vậy sẽ tăng cường năng lượng của luân xa thái dương. Hay những người yếu bóng vía, không dám đi đêm, hãy đeo đá Mắt Hổ để tăng cường trạng thái tinh thần, dũng khí và cũng để trừ tà.