Vòng tay đá Aquamarine: Ý nghĩa và tác dụng

Rate this post

Vòng tay đá Aquamarine: Ý nghĩa và tác dụng

Năng lượng của Aquamarine tương ứng với luân xa trong luân xa của cơ thể con người. Aquamarine có thể giúp khả năng biểu đạt, khả năng ngôn ngữ, khả năng lãnh đạo của một cá nhân và sức khỏe răng miệng và cân bằng hệ bạch huyết, v.v.

Vòng tay đá Aquamarine: Ý nghĩa và tác dụng

Phù hợp hơn với một số ngành công nghiệp sử dụng ngôn ngữ, hội thoại, giọng nói v.v. Ví dụ như giáo viên và nhân viên bán hàng, v.v. Về mặt đào tạo, vì luân xa là trạm chuyển đổi sức mạnh tinh thần và thể lực, vì vậy, việc phát triển luân xa sẽ giúp đào tạo con người tiến bộ toàn diện và có thể cải thiện hơn nữa sự nhanh nhẹn của một người.

Vòng tay đá Aquamarine: Ý nghĩa và tác dụng