VÒNG TAY CHIÊU TÀI LỘC CHO MỆNH KIM – Trợ làm ăn 4 mùa bội thu!

VÒNG TAY CHIÊU TÀI LỘC CHO MỆNH KIM – Trợ làm ăn 4 mùa bội thu!

Chuỗi vòng đá tài lộc bổ sung cho mệnh cần kim, mong cho việc làm ăn của bạn quý 4 bội thu hơn nữa nhé
Kim lực trong mệnh chủ về nghĩa khí nên người thiếu kim dễ hay bàn lùi, thiếu sự sáng tạo nhưng lại hiếu thắng. Lúc hành sự thiếu cẩn thận.
Nhưng kim lựợc đực khắc phục hoặc sinh ra ở mệnh vương kim vừa đủ thì tướng mạo dáng xương đẹp, khỏe mạnh có thần thái. Rất trọng nghĩa khí vào ghét ác như thù, bảo vệ phe yếu. Hiểu rõ bản thân và tự trọng cá nhân cao.
VÒNG TAY CHIÊU TÀI LỘC CHO MỆNH KIM
CÁC MẪU VÒNG TAY CHIÊU TÀI LỘC CHO MỆNH KIM
VÒNG TAY CHIÊU TÀI LỘC CHO MỆNH KIM
Được đăng trong: -