Vòng phong thủy rễ bồ đề đốm hổ 13mm

Vòng phong thủy rễ bồ đề đốm hổ

Rễ bồ đề đốm hổ, đi qua rễ bồ đề nó được đánh bóng và xử lý, một số màu trắng như tuyết, và một số màu hơi vàng, sáng và đẹp mắt. Đeo hạt này không chỉ giúp thiền định mà còn giúp hộ mệnh, trợ may mắn làm ăn kinh doanh và cũng có giá trị trang trí

 

 

 

This entry was posted in -. Bookmark the permalink.
Bài viết liên quan