gia vong tay chi do ho phach

Hổ phách có tốt không