Vòng hạt bồ đề bát vàng – Lersi

Rate this post

Vòng hạt bồ đề bát vàng – Lersi

Vòng hạt bồ đề bát vàng - Lersi

Vòng hạt bồ đề bát vàng – Lersi

 

Vòng hạt bồ đề bát vàng

“Hạnh phúc là được là chính mình.
Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác.
Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi….”
>>Thiền sư Thích Nhất Hạnh<<