Tượng Phúc Thần Voi Ganesh

Nhà mình đang xem tượng Phúc Thần Voi Ganesh

Tượng Phúc Thần Voi Ganesh
Tượng Phúc Thần Voi Ganesh

Ý nghĩa Tượng Phúc Thần Voi Ganesh

Tượng trưng của trí tuệ, hạnh phúc và thành công.
Người dân Ấn độ xem ngài như vị thần tài của họ .
Trước khi đi thi cử hoặc buôn bán người dân Ấn luôn lễ thần đầu tiên vì ngài có học thức uyên thâm và luôn bảo trợ cho công việc kinh doanh luôn thịnh vượng. Vì Ngài được xem là vị thần của sự thành đạt, người bảo trợ của giáo dục, trí tuệ và sự giàu có, vị thần luôn giúp đỡ con người vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Trước khi quyết định kinh doanh, mở công ty hay cửa hàng, người ta thường làm lễ vật dâng lên vị thần này để cầu mong làm ăn phát đạt.
Tượng Phúc Thần Voi Ganesh
Tượng Phúc Thần Voi Ganesh
Được đăng trong: -