Tượng phong thủy Thần Voi – Kích Hoạt Công Danh, Sự Nghiệp, Học Hành

Tượng phong thủy Thần Voi – Kích Hoạt Công Danh, Sự Nghiệp, Học Hành

Linh vật thần voi Ganesa đặt tại cửa hàng, bàn làm việc, bàn học, vừa có tác dụng kích may mắn làm ăn, công danh, sự nghiệp và học hành. Vật phẩm được chúc phúc bởi thầy Saming chúc phúc tại điện hay tại các buổi lễ lớn ở Thái Lan, Thầy đã có tiếng tăm, uy tín, học luyện lâu năm tại đất nước phật giáo Thái Lan, có bằng cấp của chính phủ và được hiệp hội văn hoá tâm linh Thái Lan ghi nhận.

Được đăng trong: -