đeo vòng hổ phách cho bé từ khi nào

Nên đeo vòng hổ phách cho bé từ khi nào?