Tín ở Sài Gòn thỉnh bùa thái Phật Chiến Thắng trợ làm ăn

PHRA CHINNARAI (Phật chiến thắng)

 

Tín ở Sài Gòn thỉnh bùa thái Phật chiến thắng trợ làm ăn

Do sư nhiều sư nổi tiếng đương thời tạo ra

 


Chùa Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan. Ngôi chùa có tượng Phật Chinaraj đầu tiên nổi tiếng và mạnh nhất Thái Lan.
Tạo ra năm 2536 Phật lịch – 1993 Tây lịch
Công năng: tăng uy quyền, lãnh đạo, may mắn, tài lộc, kinh doanh thuận lợi, bảo vệ khỏi tai nạn, phép đen, hãm hại,…

 

Được đăng trong: -