Tìm Hiểu Xăm Phép Thái Hah Taew Kết Hợp Paed Tidt.

Tìm Hiểu Xăm Phép Thái Hah Taew Kết Hợp Paed Tidt.

Hẳn các bạn còn nhớ ở bài trước shop đã giới thiệu về hình xăm Gao yord (Tháp 9 cột) quyền lực nhất,thiêng liêng nhất và không thể ở dưới bất kỳ hình xăm nào không ạ.
Hôm nay chúng ta tiếp tục về thứ tự các hình xăm tiếp theo.
Các hình xăm xếp thứ 2 sau Gao Yord bao gồm: Hah Taew, Paed Tidt.
Trước hết về Hah Taew (kinh 5 dòng):
– Hẳn ai cũng đã quen về hình xăm kinh 5 dòng này. Đây là một trong ba Sak Yant phổ biến được thực hiện bởi các nhà sư tại tu viện. Sak Yant đặc biệt này được cho là mang lại may mắn, cung cấp sự bảo vệ chống lại vận rủi, tăng cường bảo hiểm chống lại ma thuật đen, cho phép người mang có sức lôi cuốn chống lại người khác giới và mang lại may mắn. Được cho là đã hơn 700 tuổi, kịch bản cho câu thần chú – được viết bằng ngôn ngữ Khom cổ – được tạo ra bởi một tu sĩ Phật giáo từ Chiang Mai, Kruba Kam của tu viện Wat Ton Pin.
– Ý nghĩa của 5 dòng kinh như sau :
✔ Dòng đầu tiên: Ngăn chặn, giản hạn và bảo vệ nơi bạn sinh sống nếu phong thủy xấu.
✔ Dòng thứ hai: Cải số và bảo vệ chống lại chòm sao tử vi xấu.
✔ Dòng thứ ba: Bảo vệ bạn, tránh tiểu nhân hãm hại, bị người khác chơi ngải.
✔ Dòng thứ tư: Tăng sự may mắn, thành công và tài lộc của bạn.
✔ Dòng thứ năm: Làm cho người khác tin tưởng, yêu quý bản thân.
Tiếp theo là hình xăm Paed Tidt(Bát Chính Đạo):
– Phật được biết đến với con đường Bát chánh đạo của Ngài. Sak Yant này được cho là đại diện cho tám bộ phận của giáo lý của ông: Chính kiến, Chính Tư Duy, Chính nghiệp, Chính mạng, Chính tinh tấn, Chính niệm, Chính định. Thiết kế của Paed Tidt Sak Yant cũng kết hợp tám đại diện của Đức Phật được nhóm lại dựa trên ba hình bầu dục tăng kích thước từ trên xuống. Đối với người dân Thái Lan, hình xăm này cung cấp sự bảo vệ từ tám hướng của trái đất để tránh sự tiêu cực.
– Cụ thể về Paed Tidt như sau :
1-Chính kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp.
2- Chính Tư Duy: Tư duy là suy nghĩ. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người.
3- Chính ngữ: Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác.
4- Chính nghiệp: Nghiệp gốc từ chữ Phạn được Trung hoa dịch ra, có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt chân chánh.
5- Chính mạng: Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác.
6- Chính tinh tấn: Tinh tấn là siêng năng, chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy. Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người.
7- Chính niệm: Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm có 2: Chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ức niệm là nhớ nghĩ đến quá khứ, những chuyện đã qua. Quán niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của tương lai.
8- Chính định: Định trong Phật học hiểu là Thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.
– Công năng của hình xăm Paed Tidt:
+ Tâm sáng suốt không bị mê hoặc bởi những điều xấu xa.
+ Suy nghĩ thông tuệ không sa ngã.
+ Lời nói chân thành sẽ lợi mình lợi người.
+ Hành động chân thành sẽ có hảo báo.
+ Nhân duyên chân thành sẽ được nhiều người yêu mến,kính trọng.
+ Làm việc chân chính sẽ thu được nhiều kết quả tốt(thậm chí ngoài ý muốn).
– Để hình xăm Paed Tidt được hiệu quả thì ngoài việc xăm và trì chú ra thì các bạn còn phải ghi nhớ 8 điều “Chính” ở trên.
P/S: Hiện tại vẫn chưa có lịch ngày thầy về một cách cụ thể nên shop vẫn chưa thể xếp lịch cho mọi người được.Nhưng hiện tại vẫn nhận đặt lịch mọi người nhé.
xam phep thai
Được đăng trong: -