Thỉnh vật phẩm thăng tiến sự nghiệp, thuận buồn xuôi gió

Thỉnh vật phẩm cầu được 1 năm công việc thuận buồm xuôi gió, gia đình an nhiên hạnh phúc với những công dụng:

1. Gia đình an nhiên hạnh phúc
2. Công việc như thuận hòa hơn , thăng tiến xuất hiện như có người nâng đỡ sau lưng .
3. Mong muốn tiền nở ra như hoa
4. Mong muốn tháo gỡ những khó khăn bất đồng trong gia đình

 

Được đăng trong: -