THỈNH “BẢO BÌNH HOÀNG THẦN TÀI” ĐÚNG CÁCH – ĐEM LẠI MAY MẮN VÀ HƯNG VƯỢNG ?

THỈNH “BẢO BÌNH HOÀNG THẦN TÀI” ĐÚNG CÁCH – ĐEM LẠI MAY MẮN VÀ HƯNG VƯỢNG ?

?Bảo bình hiện nay được rất nhiều người theo Phật thỉnh về, đặc biệt là các bạn kinh doanh để mong cầu hưng vượng về tiền tài.
?Bảo bình cũng giúp nhiều người sau khi có tiền làm việc thiện, việc tốt, bố thí tiền bạc giúp người khác.
?Tuy nhiên, không phải ai cũng biết dùng bảo bình đúng cách. Nhiều người thỉnh bảo bình Hoàng Thần Tài về chỉ để trưng bày… cho đẹp. Nhưng để phát huy được hiệu quả của bảo bình, bạn cần lưu ý:
– Bày bảo bình trên ban thờ trong nhà hoặc ban thờ Phật để mang lại may mắn và tài lộc.
– Tốt nhất là để sâu trong tủ đựng tiền, vàng hàng ngày. Hoặc để bảo bình trước tủ tác pháp cúng dường tu trì nghi quỹ.
– Trong bảo bình phải có: Lam Ngọc, Hồng Thạch, Gạo nhuộm màu, hình Bảo Tàng Thần, thất bảo, có lọng Ngũ Lộ Thần Tài ở trên có viết chú Bảo Tàng để thỉnh ngài và phải được gia trì theo nghi quỹ.
– Thỉnh Bảo Bình Hoàng Thần Tài cần xuất phát từ động cơ mong cầu có được tài vật để giúp đỡ nhiều người, rộng cúng dường thì mong cầu mới có thể thành tựu.
ĐẶC BIỆT!
-Điều cốt tủy cuối cùng mà pháp tu này gửi đến đó là ” viên mãn bố thí Ba La Mật” .
– Có được một bảo bình thì thật quý báu và đem lại nhiều điều may mắn tiền của nhưng có được hạnh Xả Thí thì đó chính là kho báu chẳng bao giờ cạn kiệt với chúng ta.

Được đăng trong: -