Thầy xăm Saming làm lễ phóng sinh ếch & cá tại Hồ ở Thái Lan

… สาธุ​ๆ​ๆ​ๆ​เด้อ​เดชะบุญ​รักษา​เทวดา​คุ้มครอง​นะ…

Thầy xăm Saming làm lễ phóng sinh ếch & cá tại Hồ ở Thái Lan

Nghi thức phóng sinh cho Phật tử tại gia