Tắm hoa giải vận hạn, giải xui, tam tai – Nghi lễ nổi tiếng ở Thái Lan

thầy chuẩn bị trước nghi lễ

 

Tắm hoa giải vận hạn, giải xui, giải tam tai: Đây là một nghi lễ cực kì phổ biến tại Thái Lan giúp tăng may mắn, giải trừ xui xẻo, vận hạn

Được đăng trong: -