Sư thầy Por Lersi Saming đang sên chú lá Mẹ Ngoắc

Sư thầy Por Lersi Saming đang sên lá phép mẹ ngoắc. Ai xin lộc buôn bán, lộc làm ăn, thu hút khách hàng

Thầy là một thầy xăm nổi tiếng Thái Lan, được giáo hội Phật Giáo Thái Lan công nhận & trao nhiều giải thưởng danh giá.

Được đăng trong: -