Phong thủy giúp “cải vận”?

5/5 - (1 bình chọn)

Phong thủy giúp “cải vận”?
Các vật phẩm phong thủy có thể giúp người sở hữu nhận được những nguồn năng lượng tích cực, những chuyện may mắn,… Nhưng để thực sự “cải vận” thì những người có duyên sở hữu các vật phẩm phong thủy hãy nương theo cội nguồn của Đạo Phật, hành thiện lánh ác để luôn luôn nhận được sự bình yên, an lạc trong cuộc sống.

vòng đá tỳ hưu mệnh kim

Hiểu rõ về phong thủy bạn sẽ biết cách vận dụng phong thủy để giúp cuộc sống của mình tốt hơn.

Người xưa có câu: “Thứ nhất là mệnh, thứ nhì là vận, thứ ba là Phong Thủy, thứ tư là tích âm đức, thứ năm là đọc sách”.
Nghĩa là số mệnh là yếu tố quyết định cuộc đời của một con người, tiếp đến là ảnh hưởng của thời vận, thứ ba là ảnh hưởng của phong thủy.

Nói dễ hiểu thì số mệnh và sự sinh ra của một người là yếu tố thuộc về tiên thiên, phong thủy là hậu thiên, được quyết định bởi những hành vi của đương số và sự điều chỉnh môi trường sinh sống.

Mệnh là yếu tố tiền định, thuộc tiên thiên nhưng không do trời định mà phụ thuộc vào sự kết hợp của phúc đức gia tộc và công quả của người đó ở kiếp trước kết hợp với công quả cua người sinh ra người đó.

Vì vậy nếu người có phúc đức và công quả kém sẽ sinh gia trong gia đình kém, hoặc sinh ra con cái ngỗ ngược tức phải chịu hậu quả (chịu nghiệp từ kiếp trước). Đi kèm với những trường hợp này thì các yếu tố liên quan như mệnh, vận, phong thủy đều kém.

Vận là các chu kỳ cá nhân (gia đình, sức khỏe, công danh, tiền tài,…) và điều kiện xã hội, thường được gọi là “gặp thời”.
Phong thủy là nhân tố thể hiện mệnh và vận của một đương số cụ thể. Nếu mệnh và vận tốt thì thường gần như làm gì cũng thuận.

Điều chỉnh phong thủy có ý nghĩa như thay đổi vận mệnh của một con người. Nhưng nếu chỉ điều chỉnh phong thủy thì chưa đủ, hoặc hiệu quả sẽ không lâu bền, thậm chí không hiệu quả dù phương thức thực hiện của các thầy phong thủy đã đúng.
Tại sao vậy? Các vị Thánh hiền từng bảo rằng: “Tâm không thiện, phong thủy vô ích”.

Điều chỉnh phong thủy cần phải đi liền với việc đương số tự điều chỉnh hành vi của bản thân để “tích phúc tạo đức, thay đổi vận mệnh.” Phong thủy có ý nghĩa như chiếc cầu nối, là sự tiếp dẫn định hướng cho đương số.

Ngược lại, một người có phúc đức tốt, gặp thời vận tốt nhưng hành vi của họ không tốt sẽ có phong thủy (hậu thiên) không tốt. Ví như một người có đủ tiền bạc, tài sản, trí tuệ, sức khỏe tốt, gặp thời vận… nhưng người đó luôn làm những việc trái với đạo lý, chỉ tàn phá gia sản… thì đương nhiên sẽ tán gia bại sản. Người chỉ có hai bàn tay trắng nhưng hành động ở hậu thiên được định hướng tốt, được phong thủy trợ vận thì đương nhiên không sớm thì muộn sẽ nhận được thành quả tốt. Điều này khẳng định “quả báo nhãn tiền” (Gieo nhân nào gặt quả nấy).

Tính tích cực của đương số sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến hiệu quả điều chỉnh phong thủy. Nói “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” bao hàm ý nghĩa này và đây cũng là nguyên lý “cải vận” của một con người.

(Sưu tầm)