Nếu cảm thấy công việc cuộc sống bế tắt quá,hãy đi phóng sanh, làm thiện đi chùa

Rate this post

Nếu cảm thấy công việc cuộc sống bế tắt quá,hãy đi phóng sanh, làm thiện đi chùa.

Khi sinh ra trong già đình nghèo khổ, lấy phải ông chồng say sĩn, hay đánh đập,công việc cứ gặp trục trặc, đồng nghiệp nói xấu … Đó là do phước ít nghiệp nhiều. Muốn có phước,muốn xoay chuyển số phận,cứ đi phóng sanh là phước báu lớn nhất. Với 500k chúng ta chỉ giúp được một hai bữa ăn cho người nghèo, không giúp dc họ cả đời. Nhưng với 500k chúng ta có thể mua được 50-100- 200 sinh mạng của cá chim hay lươn…

Phật nói cứu một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ” chim cá lươn cũng là chúng sanh,do nghiệp lực quá nặng nên đầu thai làm thân súc sanh..do vậy cứu họ chúng ta vẫn có phước báu. Càng nghèo càng nên phóng sanh, vì nghèo khó là nhân quả của kiếp trước ta tạo Có câu : muốn biết kiếp trước ta làm gì, thì hãy nhìn kiếp này ta ở hoàn cảnh nào. Cho nên Phật dạy phóng sanh bố thí cúng dường là có dc phước báo lớn nhất ,giúp chúng ta cãi thiện vận mệnh trong đời này.

Còn với người xài bùa, phước báu là chất dẫn tốt nhất để bùa có thể giúp chúng ta đạt được những cái mong muốn. Khi có lộc hay công việc thuận lợi thì lại đi phóng sanh, đừng nghĩ hnay công việc tốt, tiền tài kéo vào nhiều mà quên rằng, phước báu xài mãi cũng hết. Như cái thẻ ATM muốn xài thì phải bỏ tiền vào, tiền đâu tự đẻ mà xài mãi đc.. Thường người ta hay vái khi đi chùa rằng, Phật Bồ Tát độ con, giúp con dc việc này việc kia, rồi còn hứa đi chùa. Nên nhớ Phật không có quyền ban phước hay giáng hoạ, giàu nghèo là do bản thân ta nắm giữ mà thôi Muốn được việc mình thành công,hãy làm thiện trước,tích phước báu rồi nhờ phước đó mà chư thiên hay bùa xoay cho chúng ta. NAMMO PÚT THA YÁ

Làm việc thiện hay phóng sanh không cần phải coi ngày, chỉ cần hợp và đủ duyên thì đi thôi.
Phóng sanh xong nhớ hồi hướng công đức cho Tổ Hộ Pháp ( nếu xăm)
Hồi hướng về cho những bùa mình thờ ( nếu có thờ bùa phép đen) để chư vị tùy duyên vãng sanh.
Hồi hướng về cho cha mẹ.
Hồi hướng về cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.
Nghèo khổ hay giàu sang là do nghiệp và phước
Càng nghèo hay khó khăn phải càng phóng sanh, đọc kinh trì chú. Để mau giải được nghiệp ở đời này và có cuộc sống tốt hơn.