” MỆNH TẠI THIÊN – VẬN TẠI NHÂN “

Rate this post

” MỆNH TẠI THIÊN – VẬN TẠI NHÂN “

Bạn đã biết cách nắm bắt được những cơ hội tốt nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta ?

Cổ nhân có câu : ” MỆNH tốt không bằng THÂN tốt, THÂN tốt chẳng bằng VẬN tốt “

MỆNH : là Tiên Thiên được tổ hợp bởi năm-tháng-ngày-giờ mặc nhiên được xác định là không thể thay đổi khi chúng ta được sinh ra. Mệnh là tiền định (thuộc tiên thiên) là sự kết hợp của PHÚC ĐỨC GIA TỘC + NGHIỆP CÁ NHÂN ở tiền kiếp và CỘNG NGHIỆP của Cha Mẹ sinh ra người đó.

THÂN : là Hậu Thiên, là sự phát triển của mệnh là hướng đi của cuộc đời, nếu mệnh là tư tưởng thì thân là hành động, là ứng xử của bản thân khi ra ngoài xã hội, mệnh là tiền vận thì thân ăn mạnh về hậu vận.Mệnh nhược có thể dùng nỗ lực của Thân để bổ trợ.

VẬN : chính là sự tổ hợp giữa không gian và thời gian. Cho nên con người cần phải biết nắm lấy và vận dụng sao cho hợp lý.

Người “Tri Thiên Mệnh” chính là có thể hiểu rõ và nắm bắt được thời vận.
Biết Thiên mệnh cũng như hiểu rõ bản thân mình, đây chính là điểm quan trọng.

1 số yếu tố có thể ứng dụng vào cuộc sống của bạn :

• Yếu tố THIÊN THỜI: Qua đó xác định được Hạt giống của bản thân, tức là xác định ADN tốt- xấu

• Yếu tố ĐỊA LỢI: Qua đó biết gieo hạt lên mảnh đất nào để tăng trưởng tốt và có thu hoạch

• Yếu tố NHÂN HÒA: Qua đó biết hợp tác cùng ai trong công việc để đạt hiểu quả tối ưu

• Yếu tố thấu hiểu THỜI VẬN: Qua đó biết khi nào nên khởi sự làm ăn hay thay đổi công việc

Nếu đưa lên bàn cân để so sánh thì THÂN nặng hơn MỆNH mà VẬN lại nặng hơn THÂN

VẬN – THÂN – MỆNH là yếu tố quyết định phần lớn cuộc đời của một con người, tiếp đến là ảnh hưởng của phong thủy, âm đức tích lũy,học vấn của chính người ấy.

Nói cách khác, số mệnh và sinh ra gặp thời là yếu tố tiền định thuộc tiên thiên; các yếu tố còn lại là hậu thiên, được quyết định bởi hành vi của đương số và sự điều chỉnh qua hành động, nhận thức của bản thân và môi trường sống.