Mặt Đeo Amulet Phật Tứ Diện. Truyền Thuyết Về Phật Tứ Diện hay Phật Bốn Mặt

5/5 - (1 bình chọn)

Mặt Đeo Amulet Phật Tứ Diện.

Truyền Thuyết Về Phật Tứ Diện hay Phật Bốn Mặt

Theo truyền thuyết xa xưa, Tứ Diện Phật hay Phật Bốn Mặt là hình tượng được lấy từ 1 vị thần có tên là Maha Brahma (Đại Phạm Thiên).
*Chú thích:Brahma là Phạm Thiên(chúng thiên ở cõi trời Sắc Giới) còn Maha Brama là Đại Phạm Thiên(Là đấng có quyền năng cao nhất trong chúng thiên nói trên).
Tứ Diện Phật tượng trưng cho 4 phẩm chất quý báu của mỗi con người đó là từ, bi, hỷ, xả và là biểu tượng linh thiêng được người dân Thái Lan thờ phụng. Theo truyền thuyết, Đại Phạm Thiên tức là Đại Thiên Thần Hộ Trì Chính Pháp có 4 đại đức quý đó là “từ bi, nhân ái, bác ái và công chính”. Phạm Thiên chính là vị thần đã tạo ra vũ trụ, ngài là cha của các vị thần trong đó có cả loài người.
4 Gương mặt của thần
 • Gương mặt đầu tiên trượng trưng cho vị trí và địa vị trong xã hội.
 • Mặt thứ hai làm tăng mối quan hệ hôn nhân và tình cảm.
 • Mặt thứ ba làm tăng sự giàu có và thành đạt.
 • Mặt thứ tư trượng trưng cho sức khỏe và bảo vệ.
Tứ Diện Phật có 4 khuôn mặt quay ra 4 hướng với đầy đủ tai, mũi miệng, có 8 cánh tay, tám bàn tay và mỗi tay cầm một loại pháp khí riêng biệt. 8 loại pháp khí đó là: lệnh kì biểu hiện cho vạn năng pháp lực, cầm Pháp Loa biểu hiện cho sự ban phúc, cầm Phật Kinh biểu hiện cho trí tuệ, cầm Quyền trượng biểu hiện cho Thành tựu tối thượng, cầm Minh Luân biểu hiện cho thiêu hủy phiền não, cầm bình nước biểu hiện cho cầu tất ứng, cầm Niệm Châu biểu hiện cho Luân Hồi. Tay còn lại của Tứ diện Phật bắt ấn trước ngực biểu hiện cho sự che chở.
? Thần Tứ Diện có 8 tay, và cầm những pháp bảo có chức năng khác nhau :
 • Tay đặt trước ngực thể hiện sự che chở và bảo vệ.
 • Tay cầm Tràng Hạt biểu hiện sự làm chủ, luân hồi.
 • Tay cầm Bình Nước thể hiện sự giải khát khao, thành tâm cầu nguyện sẽ có ứng.
 • Tay cầm Quyền Trượng thể hiện sự thành công tột đỉnh.
 • Tay cầm Minh Luân thể hiện tránh khỏi những bất hạnh, ngăn cản ma quỷ, thoát khỏi những rắc rối
 • Tay cầm Pháp Loa thể hiện sự bảo vệ, được ban phước lành
 • Tay cầm Kinh Veda(Vệ Đà) thể hiện tài năng và trí tuệ.
 • Tay cầm Lệnh Kỳ thể hiện Quyền Lực.
Tại Thái Lan Tứ Diện Thần được gọi là Phra Phrom Mantra. Thần Tứ Diện là 1 vị Thần Quốc ở Thái Lan, như Đền Erawan thờ thần Tứ Diện ở Bangkok rất nổi tiếng về sự linh thiêng, cầu được ước thấy. Hơn 90% những ngôi nhà ở Thái đều thờ Thần Tứ Diện ở trước nhà.