Mặt Dây Chuyền 5 Dòng Kinh Nổi Tiếng (Yant Ha Tew)

Rate this post

Mặt Dây Chuyền 5 Dòng Kinh Nổi Tiếng (Yant Ha Tew)

Amulet money thailand

Ý nghĩa 5 dòng kinh:

– Dòng thứ nhất có ý nghĩa xua đuổi ma quỷ và ngăn chặn những hình phạt phi lý

– Dòng thứ 2 là để tránh xa những đen đủi, hóa giải các sao xấu và điềm không may

– Dòng thứ 3 có ý nghĩa bảo vệ chủ nhân khỏi những âm mưu và tà thuật

– Dòng thứ 4 mang lại những may mắn và thành công trong công việc và cuộc sống cho người sở hữu