LUẬN SỰ KHÁC BIỆT VĂN XƯƠNG – VĂN KHÚC


Văn Xương thuộc tính Dương Kim, Văn Khúc thuộc tính Âm Thủy.
Văn Xương hướng ngoại, Văn khúc hướng nội.
Văn Xương chủ về lý luận hùng biện ( ngoại giao), Văn khúc chủ về mưu trí quyền biến.
Văn Xương chủ về chăm chỉ học hành, Văn khúc chủ về sự thông minh. Xương Khúc cùng hợp khoa bảng đỗ đạt.
Văn Xương chủ về sự logic, mạch lạc, hệ thống, chắc chắn.
Văn khúc chủ về sự sáng tạo, trừu tượng, phong phú, uyển chuyển, linh hoạt.
Văn Xương hợp khoa học kỹ thuật, Văn khúc hợp nghệ thuật, văn học, báo chí.
Văn Xương cùng Thiên hình lý luận đanh thép, hùng hồn. Văn khúc làm bớt đi tính cô độc của Vũ khúc (Kim sinh thủy), giúp Vũ khúc thêm cơ mưu quyền biến trong kinh doanh.
Văn Xương Hóa kỵ nói năng, biểu đạt khó được lưu loát, học hành, thi cử gián đoạn do khó tập trung. Văn Khúc hóa kỵ hay bị rối trí, phiền não, xung đột tư tưởng và trầm cảm.

Văn Xương sợ gặp Linh Đà Vũ chủ cô độc đến mức trầm cảm muốn tự vẫn, Văn khúc sợ gặp Phá Quân (thủy tràn đa trí thành trí trá, gian xảo, lưu manh).
Văn Xương hợp Dương Lương chủ về tài ngoại giao, có thêm Lộc làm kinh doanh, làm cố vấn tất kiếm được nhiều tiền. Văn Khúc Cự môn Thiên Diêu chủ sự thiếu sáng suốt, thị phi.
Văn Xương cùng Tham lang chủ sự phong lưu, chơi bời. Văn khúc cùng Đào Hồng chủ tình cảm dạt dào, đa tình, thích đàn ca, thơ phú.

Xương Khúc chủ sự chậm mà chắc, thì Không Kiếp là sự bùng nổ.
Xương Khúc đi theo lề lối nguyên tắc, thì Không Kiếp chủ sáng tạo đột phá.
Xương Khúc chậm rãi, ôn hòa, chắc chắn. Thì Không Kiếp xông xáo, ưa mạo hiểm.
Xương Khúc bình tĩnh, an vui. Thì Không Kiếp hay tiêu cực đến cực đoan.
Xương Khúc chủ về học hành lý luận (Tiệm ngộ). Thì Không Kiếp chủ về giác ngộ nhanh chóng (đốn ngộ).
Xương Khúc thích đi theo sự nghiệp chính lộ công danh. Thì Không Kiếp thích tự xây dựng con đường mới cho riêng mình.
Xương Khúc chủ về sự hài lòng, thì Không Kiếp khó hành lòng.
Văn Xương thuộc tính Dương Kim, Văn Khúc thuộc tính Âm Thủy.
Văn Xương hướng ngoại, Văn khúc hướng nội.
Văn Xương chủ về lý luận hùng biện ( ngoại giao), Văn khúc chủ về mưu trí quyền biến.
Văn Xương chủ về chăm chỉ học hành, Văn khúc chủ về sự thông minh. Xương Khúc cùng hợp khoa bảng đỗ đạt.
Văn Xương chủ về sự logic, mạch lạc, hệ thống, chắc chắn.
Văn khúc chủ về sự sáng tạo, trừu tượng, phong phú, uyển chuyển, linh hoạt.
Văn Xương hợp khoa học kỹ thuật, Văn khúc hợp nghệ thuật, văn học, báo chí.
Văn Xương cùng Thiên hình lý luận đanh thép, hùng hồn. Văn khúc làm bớt đi tính cô độc của Vũ khúc (Kim sinh thủy), giúp Vũ khúc thêm cơ mưu quyền biến trong kinh doanh.
Văn Xương Hóa kỵ nói năng, biểu đạt khó được lưu loát, học hành, thi cử gián đoạn do khó tập trung. Văn Khúc hóa kỵ hay bị rối trí, phiền não, xung đột tư tưởng và trầm cảm.

Văn Xương sợ gặp Linh Đà Vũ chủ cô độc đến mức trầm cảm muốn tự vẫn, Văn khúc sợ gặp Phá Quân (thủy tràn đa trí thành trí trá, gian xảo, lưu manh).
Văn Xương hợp Dương Lương chủ về tài ngoại giao, có thêm Lộc làm kinh doanh, làm cố vấn tất kiếm được nhiều tiền. Văn Khúc Cự môn Thiên Diêu chủ sự thiếu sáng suốt, thị phi.
Văn Xương cùng Tham lang chủ sự phong lưu, chơi bời. Văn khúc cùng Đào Hồng chủ tình cảm dạt dào, đa tình, thích đàn ca, thơ phú.

Xương Khúc chủ sự chậm mà chắc, thì Không Kiếp là sự bùng nổ.
Xương Khúc đi theo lề lối nguyên tắc, thì Không Kiếp chủ sáng tạo đột phá.
Xương Khúc chậm rãi, ôn hòa, chắc chắn. Thì Không Kiếp xông xáo, ưa mạo hiểm.
Xương Khúc bình tĩnh, an vui. Thì Không Kiếp hay tiêu cực đến cực đoan.
Xương Khúc chủ về học hành lý luận (Tiệm ngộ). Thì Không Kiếp chủ về giác ngộ nhanh chóng (đốn ngộ).
Xương Khúc thích đi theo sự nghiệp chính lộ công danh. Thì Không Kiếp thích tự xây dựng con đường mới cho riêng mình.
Xương Khúc chủ về sự hài lòng, thì Không Kiếp khó hành lòng.

Được đăng trong: -