Lá phép: PHRA KRING CHAIWAT JOMSURIN (PHẬT DƯỢC SƯ) – BÙA THÁI

Tên lá phép: PHRA KRING CHAIWAT JOMSURIN (PHẬT DƯỢC SƯ)

Năm tạo ra: 2557 (2014)

Sư tạo ra: LUANG PHOR HONG CHÙA WAT PETCHABURI

Được đăng trong: -