Kim bài ngũ lộ thần tài là gì? thỉnh ở đâu tốt?

Rate this post

Kim bài ngũ lộ thần tài là gì? thỉnh ở đâu tốt?

Ngũ lộ Thần Tài phù

Công dụng Ngũ lộ Thần Tài phù: 

Vị trí đặt Ngũ lộ Thần Tài phù: 

Mang theo bên người (để trong ví, túi xách…) hoặc để ở bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa.
(Hình ảnh trong bài viết là ảnh mặt trước và mặt sau của 1 phù.)
☯️ Ngũ Lộ tài thần có thể khiến mọi người mỗi khi ra khỏi nhà đều được tài lộc cho nên được mọi người phụng thờ. Thần Tài Triệu Công Minh thống lĩnh 4 vị bộ hạ là chiêu bảo (gọi bảo vật), nạp trân (thu vật báu), chiêu tài (gọi tiền tài về), lợi thị (buôn bán có lợi), tổng cộng là 5 vị.
– Chiêu bảo tức Chiêu bảo thiên tôn Tiêu Thăng
– Nạp trân tức Nạp trân Thiên tôn Tào Bảo
– Chiêu tài tức Chiêu tài sứ giả Trần Cửu Công
– Lợi thị tức Lợi thị tiên quan Diêu Thiếu Tư
Trong đồ án cát tường và tranh tết dân gian thường vẽ hình tượng của 5 vị . Dân gian tín ngưỡng Ngũ Lộ tài thần đương nhiên là hi vọng dưới sự bảo hộ của họ sẽ được tài được lộc, trở thành người giàu có.
Khai quang trì chú trước khi giao hàng.