Hình xăm phép Hổ ( Twin Tigers Yants ) tại Thái Lan

Twin Tigers Yants
? Đại diện cho sức mạnh và quyền lực. Hình xăm Hổ phổ biến tại Thái Lan với những nghề nguy hiểm và có tính chiến đấu , cạnh tranh . Hổ đại diện cho sức mạnh, sự bảo vệ và niềm tin, cũng như quyền lực lãnh đạo với những người dưới quyền.
?Con hổ là một sinh vật tuyệt vời và là một loài đáng sợ và được tôn trọng bởi tất cả các loài động vật khác sống trong rừng.
?Yant này được yêu thích với các chiến binh và binh sĩ Muay Thái. Nhiều người thích hổ sinh đôi, với Akara (kịch bản Khom) bao gồm nửa dưới của Yant. Yant này được cho là cũng cung cấp trợ giúp trong giao dịch kinh doanh và là một yêu thích của các doanh nhân. Song Hổ đại diện cho sức mạnh nhiều hơn, như hai con hổ trong thực tế. Đây là một yêu thích cho những người tìm kiếm thêm sức mạnh trong cuộc sống của họ.

   

 

Được đăng trong: -