Để lá phép Mẹ Ngoắc vào ví tiền có tốt không?

Để lá phép Mẹ Ngoắc vào ví tiền có tốt không?

Khi đến Thái Lan, bạn sẽ thấy hầu như người dân nào cũng đặt một lá phép nàng Ngoắc tại nơi kinh doanh, người đi làm thì đặt lá phép Mẹ Ngoắc vào ví, bóp để luôn gặp may mắn..Các bạn đang bán hàng online, kinh doanh buôn bán thì nên thỉnh Mẹ Ngoắc về gấp gọn cho vào ví tiền (  lưu ý không gấp vào mặt mẹ Ngoắc. Luôn để cùng một tờ tiền mới để có thể kéo tiền về phía bạn ) Mẹ độ về làm ăn lộc lá! Mẹ đưa khách gần lại đưa khách xa đến, lộc tài vào ào ào, đơn nhiều hơn

Vật phẩm được chúc phúc bởi thầy Saming chúc phúc tại điện hay tại các buổi lễ lớn ở Thái Lan, Thầy đã có tiếng tăm, uy tín, học luyện lâu năm tại đất nước phật giáo Thái Lan, có bằng cấp của chính phủ và được hiệp hội văn hoá tâm linh Thái Lan ghi nhận.

bùa nàng kwat

Được đăng trong: -