Đặt thờ tượng gì ở cửa hàng để thu hút, nhiều khách hàng ghé?

Tượng Thần voi Genesha vị thần quyền lực bên thái Lan. Thích hợp cho cửa hàng kinh doanh, kéo khách, bảo vệ gia đình.Tượng khá lớn, Yêu cầu phải thờ cúng nơi cao ráo, có bàn thờ trang nghiêm. Cúng hoa quả nhang đèn như cúng Phật.
—————————-

Các Tin Kinh doanh, Diễn viên hoặc những người nổi tiếng, Ca Sĩ của Thái họ luôn tôn Thờ Thần Voi để ban cho họ Sự Phát Triển không đứt đoạn, cùng sự nghiệp luôn vững vàng, cùng sự bảo bọc thoát khỏi mọi nguy hiểm cùng nghiệp báo từ tiền kiếp cũng được đẩy lùi đi.
Nhiều cửa hàng bán đồ như nhau nhưng tại sao lại có cửa hàng đông khách nghìn nghịt và cửa hàng ngay bên cạnh thì vắng tanh ? Đó không là tự nhiên mà đó chính là cái lộc của từng người đó
Tất nhiên là không có cái gì tự nhiên cả , tất cả đều là do thờ cúng xin lộc một cách thành tâm nhất…Câu “ có thờ có thiêng có kiêng có lành “ chẳng có sai chút nào
Không phải cứ đến chùa cầu khấn như một phong trào hay chỉ làm cho có là được như ý muốn mà điều quan trọng ở đây là bạn phải thành tâm và có đức tin , luôn làm việc thiện tích đức giúp đỡ người khó khăn trong khả năng mà bạn có thể được ngài cho lộc lắm

Được đăng trong: -