Chúng ta thường không trân trọng những gì đang có cho đến khi mất đi….

Rate this post

Chúng ta thường không trân trọng những gì đang có cho đến khi mất đi, từ sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc, tiền… Khi ta còn trẻ, ta nghĩ bố mẹ, vợ, người thân … sẽ “ăn đời ở kiếp” với ta , nhưng không phải như thế. Ta nghĩ sẽ dành thời gian hỏi thăm người bạn cũ vào một lúc nào đó, nhưng lúc đó không bao giờ đến.
Không gì trong đời có thể đảm bảo rằng ngày mai chắc chắn sẽ có. Cuộc sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hãy trân trọng những gì chúng ta có. Những điều quý giá một khi đã mất đi rất khó có thể lấy lại được nữa.