Amulet Thần Tao giúp kinh doanh mua bán và bảo vệ gia đình

Amulet Thần Tao giúp kinh doanh mua bán và bảo vệ gia đình

Bùa Thái Thần Tao giúp kinh doanh mua bán và bảo vệ gia đình

Thần Tao giúp kinh doanh mua bán và bảo vệ gia đình – Lersi Saming

Thần Tao Wessuwan (cũng được viết là Tao Wesuhan ou Taw Waes Suwann) là một vị thần sống ở một trong những thế giới thấp hơn của chư thiên

Ông là một người bảo vệ các ngôi đền và Pháp nói chung và săn lùng các linh hồn và ma quỷ, với vũ khí ma thuật Krabong của mình và các tín đồ thường cầu khấn ngài giúp họ kinh doanh tốt, mua bán và tài lộc đến , đặc biệt bảo vệ gia đình họ tránh khỏi ma qua

Được đăng trong: -