Bua thai lan tai loc may man gieo duyen

Bua thai lan tai loc may man gieo duyen

Tên lá phép: PAKAM (CHUỖI HẠT)
Sư tạo ra: LUANG PHOR UTAMA CHÙA WAT WANGWIWAY KARAM
Năm tạo ra: KHOẢNG 2537 (1994)
Làm từ: BỘT PHÉP
Lưu ý: KÈM LÁ PHÉP PHRA SOMDEJ PROKPO

Được đăng trong: -