Bùa Phật hộ mệnh trong đời sống người dân Thái Lan.

5/5 - (1 bình chọn)

Bùa Phật hộ mệnh trong đời sống người dân Thái Lan.

Sự tôn thờ:

 Với người Thái, Phật hộ mệnh không đơn giản chỉ là đồ trang sức mà nó còn là một vật phẩm tâm linh bảo vệ họ bình an, cải thiện hôn nhân, tài lộc, sức khỏe và nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.

Giá trị của một lá phép Phật hộ mệnh phụ thuộc vào nhà sư nào đã tạo ra nó, tạo ra vào năm nào, ở đâu… Có đôi khi, với một lá bùa hộ mệnh quý “giá trị thực của nó phụ thuộc vào mức độ bạn coi trọng nó”.

Lựa chọn sử dụng:

 Thông thường những người dân Thái Lan lựa chọn 1 lá phép dựa trên lòng tín ngưỡng đối với vị đại Cao tăng tạo ra/trì chú cho lá phép đó hoặc mục đích cầu nguyện của lá phép ứng với ước nguyện của họ như cầu bình an, cầu tài lộc, cầu công danh…

Bởi các lá phép đều do các cao tăng của nền Phật giáo Nam Tông trì chú, nên những thiện nam tín nữ có duyên sở hữu hãy nương theo cội nguồn của đạo Phật, tu thân tích đức, hành thiện tránh ác để những lá phép có thể phát huy tối đa sức mạnh.