Mẹ Ngoắc – Ý Nghĩa May Mắn – Tài Lộc Thái Lan

Mẹ Ngoắc –  May Mắn – Tài Lộc Thái Lan
” นางกวัก- Nang Quặc ” có ý nghĩa có tác dụng vẫy gọi tài lộc , kéo khách , mang lại may mắn…


– Ở Thái Mẹ Ngoắc rất phổ biến và được mọi người thờ như một vị thần tài lộc , mang lại may mắn cho người dùng , buôn bán có lộc và đông khách


Được đăng trong: -