Bùa làm ăn bán hàng chuyên nghiệp, người làm dịch vụ, tư vấn..

Lá Yant Salika Linthong này dành cho những người hay phải nói trước đám đông.
Làm tăng sự truyền cảm trong lời nói, khơi dậy cảm xúc tốt đẹp đối với những người xung quanh.
Mang đến cho người xăm sự nổi tiếng tuyệt vời.
Ở bên Thái những người bán hàng ít ai lại không có Yant này, sức mạnh của yant như lá bùa làm ăn làm cho họ có thể bán được nhiều hàng hóa trong một ngày.

 

Một Yant có thể nói là dành riêng cho những người bán hàng chuyên nghiệp, người làm dịch vụ, tư vấn…

Bài viết này được dành cho những quý anh chị em nào có niềm tin, tín ngưỡng vào tâm linh & phật giáo Thái Lan, Tùy theo phép và công năng sẽ giúp độ trợ cho quý anh chị em thuận lợi, toại nguyện hơn .. còn lại vạn sự thành/ bại đều nằm ở chính nỗ lực của bản thân mỗi chúng ta, sau khi xăm phép hãy năng làm việc thiện tích phúc đức, cứu giúp chúng sinh và có niềm tin, quý anh chị sẽ trải nghiệm và cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu của tâm linh & phật pháp nhiệm màu như chính bản thân tôi và nhiều quý tín đã chứng kiến và trải nghiệm trong nhiều năm qua, nay chúng tôi mong muốn được chia sẻ, mang đến những giá trị ý nghĩa tốt đẹp đó đến với mọi người
Được đăng trong: -