Bộ xông trầm vòng dâng hương trầm linh thiêng hướng Phật

Rate this post

Bộ xông trầm vòng cá nhân dâng hương trầm linh thiêng hướng Phật

Sâu thẳm trong tâm trí người Phật tử, làn khói trầm mong manh mờ ảo bay vút lên cao và tan biến vào không gian tựa như sợi dây kết nối thế giới hiện thực và cõi linh thiêng trên cao, mang những nguyện ước của con người trần thế gửi gắm đến cõi Phật, cõi thần linh mong được che chở và phù hộ độ trì.
Thêm nữa, hương trầm linh thiêng thanh tẩy khí bẩn và dâng trọn lòng thành trong không gian thờ tụng của người Phật tử.