Bộ Bài  Kinh Dịch Phương Đông (64 quẻ) – Dự báo trong một số vấn đề khó khăn

 Bộ Bài  Kinh Dịch Phương Đông (64 quẻ).

* Bạn có thể chưa biết về #Kinh_dịch
* Bạn cần một sự trợ giúp dự báo trong một số vấn đề khó khăn
cần giải quyết.

*** Hãy tìm hiểu về “Dự Đoán Phương Đông” cho cuộc sống.***

#Kinh_Dịch (易經) là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi. Ban đầu nó được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, #Kinh_Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh …
Bộ dự đoán 64 quẻ trong cuộc sống – rất dễ dàng thực hiện, bạn có thê tự trải nghiệm để dự báo, dự đoán những việc sắp xảy ra cho bản thân và bạn bè, từ xuất hành, công việc, đến khai trương, giao dịch, chữa bệnh …

Bộ Bài có sách hướng dẫn kèm lời giải đi kèm.

Được đăng trong: -