Bán quần áo thời trang có tiệm dùng bùa gì để kéo khách đông?

BÙA MẸ NGOẮC & BÁT QUÁI MẶT ÔNG HỔ DÀNH CHO TÍN BÁN QUẦN ÁO CÓ CỬA HÀNG, TIỆM

  • Ông hổ Trấn trạch trừ tà. Xua đuổi ma quỷ, các vong xấu quanh nhà hay khi đi đường. !
  • Mẹ ngoắc – ngoắc khách giúp buôn bán thuận lợi nhiều khách hàng, nhiều lộc hơn
  • Có thể treo trước cửa hàng bán quần áo – Quán ăn – shop bán hàng và cả trong xe ….

Người kinh doanh bán quần áo thời trang, buôn bán dùng linh phù (Bùa) nào để lúc nào hàng cũng buôn may bán đắt?

Giờ có 10 người thì 8 người kinh doanh, cạnh tranh ngày càng cao, chi phí lại nhiều vậy nên Bùa ĐẮT KHÁCH lúc nào cũng cháy hàng là vì vậy.
Vận dụng những điều nhỏ bé nhưng vô cùng linh nghiệm trong phong thuỷ đối với dân kinh doanh thì sẽ là 1 tấm khiên vô cùng chắc chắn trong công việc kinh doanh của mình! Trọn vẹn trong một bộ lá phép. Giúp trấn trạch trừ tà, gia đình luôn được bảo vệ may mắn. Hỗ trợ công việc, kinh doanh bán quần áo thuận lợi

 

Được trì chú làm phép tại nơi thầy tu hành.

Được đăng trong: -
Bản quyền © 2023 Vật Phẩm Phong Thủy