ยันต์เสือแปดทิศ เป็นลายสักยันต์ที่ช่วยคุ้มครองภัย – Lersi Saming

ยันต์เสือแปดทิศ เป็นลายสักยันต์ที่ช่วยคุ้มครองภัยในทุกด้านและทุกทิศทางส่งเสริมให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานที่เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและมีบันทึกไว้ นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 

Được đăng trong: -