ยันต์ชูชก เป็นลายสักยันต์ที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องการค้าขาย- Lersi Saming

ยันต์ชูชก เป็นลายสักยันต์ที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องการค้าขาย ให้กิจการที่ทำเจริญรุ่งเรืองเติบโตยิ่งๆขึ้นไป ส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมามีเหลือใช้เหลือเก็บ

Được đăng trong: -